קורס מקוון חינם: חקר אנרגיה בר קיימא

קורס מקוון חינם: חקר אנרגיה בר קיימא

קורס זה עוסק במושגים השונים של אנרגיה בת-קיימא, מתאר את הטכנולוגיות שיכולות להחליף את הנוכחיות בהן נשלטות הפחם, הנפט והגז הטבעי, שפליטתם המזהמת מהווה סכנה מוכחת יותר מכוכב הלכת שלנו.

הקורס מדבר על ההשפעות הנגרמות כתוצאה מהפיכת אנרגיה כדי לעורר התפתחות של שינויים בצורות ובטכנולוגיות של ייצור ושימוש באנרגיה, הבנת מקורו הפיזי, אתגריו, התחייבויותיו וחיצוניותו.

התפתחות האקלים העולמי והתרחישים הנחשבים נחקרים. בהתבסס עליהם, מקודמים אימוץ של משאבי טבע ארוכי שנים, שהשינוי שלהם פולט את המינימום של ההשפעה על הסביבה והאקלים ואשר הטכנולוגיות שלהם אפשריות ליישם בעלויות סבירות לחברה, בהתחשב בעובדה ששישית מהאוכלוסייה העולמית טרם הגישה לחשמל או לשירותי אנרגיה אחרים החיוניים לפיתוחו. מוצעים פתרונות אפקטיביים להפחתת שינויי אקלים ומוצגות אפשרויות שעדיין נחקרות.

אינדקס.

  1. אנרגיה ופיתוח בר-קיימא.
  2. מקור האנרגיה.
  3. שינויי אקלים וחיצוניות.
  4. טכנולוגיות בר קיימא.

קורס ב אוניברסידד פונטיפיה קטוליה דה צ'ילה. ניתן להירשם לאתר coursera.org

מומלץ

מאפיינים, יתרונות ושימושים של חומץ תפוחים
אבוקדו: איך לשתול את בורו?
מאפיינים, יתרונות ושימושים של עלי דפנה